top menu

Missie en visie

Mamma can do is een levende community van mensen met een beperking, de zwakkeren in de samenleving en mensen met een psychische stoornis, die moeite hebben met zelfstandig wonen.
Mamma can do is een “leefgemeenschap” waarin deze mensen elkaar willen helpen, elkaar willen ondersteunen en elkaar kunnen opzoeken.
Mamma can do begeleidt en ondersteunt deze mensen in hun wil tot elkaar helpen.

Mamma can do gelooft in het aloude principe “voor elkaar, door elkaar”.
Mamma can do gelooft dat de kracht die in jou ontstaat door een ander te helpen, jou zelf ook helpt.
Mamma can do gelooft dat je kracht ontleent aan het geven van hulp aan anderen die dat (ook) nodig hebben.

Mamma can do brengt deze mensen bij elkaar, faciliteert de ruimte om elkaar te ontmoeten en begeleidt het proces van wie wat voor wie kan betekenen.
Mamma can do creëert door deze contacten een grotere veiligheid en daardoor een stabieler leven.
Mamma can do stimuleert de wil tot helpen, die de meesten van ons van nature in zich hebben.

Mamma can do is bedoeld voor:

– mensen met een psychiatrische aandoening
– zelfstandig wonende ouderen
– mensen met een licht verstandelijke beperking en sociaal zwakkeren
– mensen die wens voelen tot het ondersteunen van deze mensen.

Mamma can do is de verbinder tussen deze mensen onderling en levert zelf zowel professionele hulpverlening als begeleiders die heilig geloven in het idee dat iedereen zijn/haar aanwezige kwaliteiten zo veel mogelijk moet kunnen ontwikkelen.
Kwetsbare mensen willen net als iedereen een zelfstandig leven leiden. Mamma Can Do geeft daarin de juiste ondersteuning en het vertrouwen.
Door deze verbindingen te leggen creëert Mamma can Do het fundament voor een samenleving waar ook voor de zwakkeren een plaats is die zij kunnen innemen.
Met elkaar zijn wij Mamma Can Do,
met elkaar hebben we een stem,
hier staan voor,
hier gaan we voor!

 

KvK : 61839841
Btw: 8559.03.351.B.01
Rekening: NL79 TRIO 0198 0159 68

webdesign: MM IT Solutions International

Powered by WishList Member - Membership Software