top menu

Privacy Statement

Bescherming persoonsgegevens

Mamma can Do neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen jouw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Mamma can Do(bijvoorbeeld voorbereiding van lidmaatschappen e.d.);
  • Om jou te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij artikelen en blogs, vlogs enz.);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld het verscherpen en verdiepen van onze producten om jou beter te kunnen helpen);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde jou te interesseren voor mijn producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Mamma can Do zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Jouw verzoeken en verzet dien je te sturen via de contactpagina.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

No comments yet.

Geef een reactie

 

KvK : 61839841
Btw: 8559.03.351.B.01
Rekening: NL79 TRIO 0198 0159 68

webdesign: MM IT Solutions International

Powered by WishList Member - Membership Software